Läksyjä ja monenlaista kivaa puuhaa koulun jälkeen

Pienen koululaisen koulupäivä on usein melko lyhyt, mutta vanhempien työpäivä ei. Kuinka pikkukoululainen pärjää iltapäivällä koulun jälkeen ensimmäisenä syksynä aloitettuaan koulutiensä? Tätä miettii varmasti monen eskarin vanhempi tällä hetkellä. Ratkaisu tähän on ilttis eli iltapäivätoiminta.
Perusopetuslain mukainen koululaisten iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. vuosiluokkien oppilaille sekä hieman isommille, erityistä tukea tarvitseville koululaisille.
– Iltapäivätoimintaa järjestetään Uuraisilla arkisin koulupäivinä koulupäivän päättymisestä kello 17 asti. Ilttiksessä lapset voivat tehdä läksyt ja saada niihin tarvittaessa apua iltapäivätoiminnanohjaajilta. Lapset saavat päivittäin välipalan ja pääsevät toisinaan myös itse osallistumaan välipalan valmistukseen. Ilttiksessä osa ajasta on ohjattua toimintaa, mutta aikaa on myös vapaalle leikille koulutettujen ohjaajien valvonnassa, sillä iltapäivätoiminta on lasten vapaa-aikaa. Ilttiksessä on tarjolla monenlaista tekemistä läksyjen, kokkailun ja leikkimisen lisäksi yhdessä kavereiden ja ohjaajien kanssa. Ilttiksessä askarrellaan, pelataan erilaisia pelejä, piirretään, väritetään, käydään välillä jumppasalissa sekä ulkoillaan päivittäin, kertoo Hirvasen iltapäivätoiminnan vastuuohjaaja Päivi Saarinen.

Haku ensi syksyn iltapäivätoimintaan Uuraisilla on juuri käynnistynyt ja kestää huhtikuun loppuun saakka.

Iltapäivätoiminnan tarve vaihtelee eri perheissä esimerkiksi vanhempien työn mukaan. Toisilla voi olla tarvetta jokaiselle koulupäivälle, mutta joillekin saattaa riittää pari, kolme päivää viikossa. Myös koronalla ja etätyön lisääntymisellä on ollut vaikutuksensa kuluneen vuoden aikana.
– Erilaisten ja muuttuvien elämäntilanteiden vuoksi myös ilttispaikkoja on tarjolla kahdenlaisia. Kokoaikaiset lapset voivat tulla ilttikseen jokaisena koulupäivänä, kun taas osa-aikaiset voivat olla iltapäivätoiminnassa kuukauden aikana 12 päivänä, Saarinen lisää.
Iltapäivätoiminnan maksuista päättää kunta. Tällä hetkellä maksut ovat kokoaikaisilla 110 euroa ja osa-aikaisilla 80 euroa kuukaudessa. Maksu määräytyy valitun paikan mukaan.
Uuraisilla koululaisten iltapäivätoiminnan tuottaa ostopalveluna Uuraisten 4H-yhdistys ry. Haku ensi syksyn iltapäivätoimintaan Uuraisilla on juuri käynnistynyt ja kestää huhtikuun loppuun saakka. Uuraisilla koululaisten iltapäivätoimintaa on järjestetty kahdessa ryhmässä, toinen Uuraisten koulukeskuksella ja toinen Hirvasen koululla. Ryhmät määräytyvät sen mukaan, miten niihin on hakijoita.
– Ryhmät muodostuvat kevään haun perustella, joten on tärkeää, että mahdollisimman moni sitä tarvitseva hakisi syksyn ilttispaikkaa jo nyt keväällä. Myöhemminkin hakevalle paikka voidaan myöntää, mikäli ryhmissä on vielä tilaa. Hakulomakkeet löytyvät Uuraisten 4H-yhdistyksen nettisivuilta ja esimerkiksi minulta voi aina kysyä myös lisätietoja, Päivi Saarinen vinkkaa.

Avainsanat: