Kyläkoulut ovat kunnan valttikortteja

Kunnan kouluverkko ja oppilaaksiottoalueet on aika ajoin aiheellista nostaa keskusteluun. Hedelmällisintä keskustelu on silloin, kun mikään ei erityisemmin uhkaa mitään tai ketään, ei varsinkaan kaikkien kammoama kyläkoulun lakkautus.
Uuraisilla on tällä hetkellä juuri tällainen tilanne, kaikki koulut ovat periaatteessa täynnä, mutta lapsimäärät tulevat mahdollisesti hieman tulevaisuudessa vähenemään ja kaikki konstit kehityksen kääntämiseksi ovat tarpeen. Kunnan uuden strategian visio on Kestävällä kasvu-uralla ja sen toteuttamiseen haetaan myös kuntalaisten ideoita.
Uuraisten kouluverkko koostuu neljästä koulusta. Koulukeskuksen koulu on yli 300 oppilaan yhtenäiskoulu jossa on luokkia esiopetuksesta yläkouluun, Hirvasen koulu on pääosin kaksisarjainen noin 160 oppilaan alakoulu, Höytiän koululla kuutisenkymmentä oppilasta opiskelee luokilla 1-4. Samankokoisella Kyynämöisten koululla on luokat 1-6 ja oppiminen tapahtuu pääosin yhdysluokissa.
Lähikoulualueet ovat varsin laajoja. Hirvasen lähikoulualue muodostaa selvän oman maantieteellisen kokonaisuuden, ja oppilaat tulevat kouluun suurelta osin koulun läheltä.Uuraisten kouluista Höytiä ja Kyynämöinen ovat lähtökohtaisesti ”väärissä” paikoissa ajatellen asutusta. Höytiälle tullaan suurelta osin Jokihaarasta ja Kyynämöisille Jyväskyläntien varresta ja läheltä Uuraisten keskustaa.


Useimmat vanhemmat arvostavat kuitenkin kyläkoulujen yksilöllistä opetustapaa, yhteisöllisyyttä ja mahdollisuutta monipuoliseen elämysoppimiseen puolukkaretkineen niin paljon, että kuljetuksia ei koeta hankalina. Moni kuntaan muuttanut lapsiperheen vanhempi myös mainitsee tärkeäksi asuinpaikan valintakriteeriksi mahdollisuuden lasten käydä kyläkoulua.
Esiopetusryhmät ovat Uuraisten keskustassa ja Hirvasella koulujen yhteydessä. Höytiän esiopetusryhmä toimii Oikarissa ja Kyynämöisten ryhmä on yhdistetty koulukeskuksen ryhmään. Esiopetus on mahdollisesti muuttumassa muutamien vuosien kuluessa kaksivuotiseksi ja tämä on myös huomioitava suunnittelutyössä.
Luokkakoko on lähivuosina laskemassa alimmillaan viideksi oppilaaksi yksittäisellä luokalla. Optimaalinen luokkakoko on noin 20 oppilasta, kun huomioidaan, että luokilla saattaa olla myös pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita. Avointa keskustelua kouluverkosta käytiin Kyynämöisillä toissa viikolla ja samanlaista iltaa suunnitellaan myös Höytiälle toukokuussa.

Kuvassa Höytiän kyläkoulu.

Hanna Lahtinen