Kylä auttaa ja pelastaa

Auttavat kylät on Keski-Suomen Sydänpiiri ry:n kaksivuotinen hanke, jonka osatoteuttajana on Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja rahoitus tulee EU:n maaseuturahastosta.
Auttavat kylät -hankkeen tavoitteena on edistää Keski-Suomen maaseudun asukkaiden hyvinvointia ja turvallisuutta sekä vähentää alueellista eriarvoisuutta. Tavoitteeseen hankkeessa pyritään edistämällä kylien paikallista turvallisuussuunnittelua sekä perustamalla kylien omaehtoisia auttajaryhmiä.
Jo päättyneessä NaApurit-hankkeessa kehitetty auttajaryhmämalli on mukana Auttavat kylät -hankkeen toiminnassa. Tämä yhteistyö mahdollistaa valmennettujen auttajaryhmäläisten hälyttämisen Pelastuslaitoksen ERICA-järjestelmän kautta lähialueelle elottomuustilanteissa.
Höytiän kyläyhdistys lähti mukaan hankkeeseen ja kylälle on nyt perustettu sydäniskuriryhmä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos 10 kilometrin säteellä Höytiän sydäniskurista joku saa sydänkohtauksen, tulee siitä hälytys samanaikaisesti myös ryhmän jäsenten puhelimiin. Heistä voi siis kuka tahansa lähteä liikkeelle, napata iskurin mukaansa ja saapua potilaan luo kenties juuri ratkaisevat minuutit ensivastetta aikaisemmin antamaan ensiapua. Sydäniskuriryhmä ei korvaa mitään, mutta kun kyse on sydänkohtauksesta, sen tuoma nopeuslisä voi joskus olla elintärkeä.
Ryhmää johtaa kyläyhdistyksen tuore puheenjohtaja Juha Huhtala ja ensiapukoulutuksen saaneita kyläläisiä on mukana monia. Myös terveydenhuoltoalan ammattilaiset Maarit Rokkamäki ja Tiina Salminen saatiin vahvistukseksi Höytiän iskuriryhmään, vaikka he asuvatkin lähempänä Uuraisten keskustaa kuin Höytiää. Iskuriryhmä tarvitsee järjestäytyäkseen rekisteröityneen yhdistyksen, eikä juuri nyt Uuraisten keskustasta sellaista löytynyt. Iskureita kuitenkin löytyy ja mikäli esimerkiksi Salen iskurista 10 kilometrin säteellä tulevat hälytykset saadaan kytkettyä ERICA-järjestelmään, on kattavuus Uuraisilla jo melko hyvä.


Kyläläisten organisoituneita ryhmiä on kehitetty eri puolilla Suomea, mutta samanlaista yhteistyötä kuin Keski-Suomessa NaApurit-hankkeen avustuksella perustetussa yhteistyössä Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin, Pelastuslaitoksen ja kylien välillä ei muualla vielä toistaiseksi ole. Keski-Suomi on siis Suomen sydänturvallisin maakunta.
Auttavat kylät -hanke on ylittänyt jo puolivälin ja paljon on saatu aikaan myös käytännössä.
Hankkeella halutaan vahvistaa Keski-Suomen maaseutuväestön turvallisuutta, turvallisuuden tunnetta ja hyvinvointia monipuolisesti. Hyvällä ennakkosuunnittelulla, varautumisella ja yhteistyöllä erilaisista häiriö- ja poikkeusoloista johtuva inhimillinen kärsimys vähenee ja aineelliset vahingot pienenevät.
Aina ei kyse ole edes kriisistä, vaan arjen tilanteista, joissa tarvitaan apua. Avun tarvitsija voi olla minkä ikäinen tahansa, mutta ikäihmisten kotona pärjäämisen edellytysten parantaminen on tärkeä näkökulma. Tarve voi olla pariston vaihtaminen palohälyttimeen, kaupassa käyntiapu tai vaikkapa digiopastusta. Myös tällaisen naapuriapuryhmän perustaminen on Höytiällä suunnitteilla.


Lisätietoja: sydan.fi/keskisuomi/toimintaa/hankkeet/auttavatkylat/