Kunnanjohtajan tervehdys: Uusi vuosi alkaa positiivisilla valokuitu-uutisilla

Kesäkuussa 2011 oli kuuma ja helteinen päivä Uuraisten kunnanviraston valtuustosalissa. Yleisötilaisuuden aihe oli laajakaistaisen valokuituverkon mahdollinen toteuttaminen Uuraisilla. Muistan tuon tilaisuuden; ilmassa oli toiveikkuutta ja teknologiauskoa, mutta myös epävarmuutta ja huolta. Mitenhän tässä käy? Uuraisten kunta muiden muassa lähti osaltaan toteuttamaan alueellaan silloisen Matti Vanhasen hallituksen laajakaistalain mukaista hanketta.
Emme arvanneet niitä käänteitä ja väänteitä, joita tämä valokuitutarina toisi tullessaan. Vuosien mittaan valokuituverkkoyhtiö paini taloudellisissa ongelmissa, joita sen hetkisen tietämyksen mukaisesti yritimme ratkoa. Välillä olotila oli epätoivoinen, välillä toiveikkaampi.
Kokemuksista oppineina, keskinäisellä yhteistyöllä ja asiantuntijoita hyödyntäen neuvottelimme toteutuskelpoisia ratkaisuja. Vuoden 2023 alussa yhtiö ja verkko siirtyivät kunnan omistukseen tavoitteen mukaisesti. Saimme päätösvallan Uuraisten valokuituverkkoon. Päädyimme myymään liiketoiminnan. Aika oli otollinen, markkinoilla olevia toimijoita kiinnostivat julkiset kiinteät valokuituverkot, jotka takaavat toimintavarmat yhteydet ja suuren tiedonsiirto kapasiteetin. Valokuitunen Oy osti kunnalta joulun alla verkon omistukseen 1,3 miljoonan euron hintaan. Rakennettuja valokuituliittymiä sekä kunnan rakentamattomille tonteille tehtyjä valokuituvalmiuksia on yhteensä noin 400. Verkko kattaa lähes koko Uuraisten kunnan alueen. Jatkossa emme siis omista verkkoa. Emme enää ole verkon rakennusaikaisen lainan takaajia, emmekä sen perusteella joudu rahoittamaan verkkoyhtiötä merkittävällä summalla. Se, mikä on kaikista tärkeintä, on se, että Uuraisten alueella on uuraislaisia palveleva kiinteä valokuituverkko, jonka ylläpito ja kehittäminen on nyt osaavissa käsissä. Kiinteä valokuituverkko on yksi osa kunnan elinvoimaa ja tulevaisuutta.
Loppuvuodesta 2023 valmistuneen FCG:n elin-, veto- ja pitovoimaindeksin (evp-indeksi) muuttujien perusteella Uurainen sai indeksilukeman 31,4. Kaiken kaikkiaan mitattavana oli 293 kuntaa, ja Uuraisten sijaluku oli 201. Keskisuomalaisessa vertailussa olemme keskikastia, samalla lukemalla Viitasaaren kanssa. Paras on Jyväskylä (lukema 59,6) ja heikoin Kinnula (16,3). Meillä on monia vahvuuksia, mutta petrattavaa siis löytyy Uuraisten elin-, veto- ja pitovoimassa!
Saarijärven kaupungin kanssa Uuraisten kunta on käynnistänyt tulevaisuuden kuntakeskusta -hankkeen, joka toden teolla lähtee liikkeelle, kun projektipäällikkö astuu kehiin alkuvuodesta. Haastankin kiinteistönomistajat, asukkaat ja yrittäjät mukaan kehittämään kuntakeskustaa kanssamme! Elävä keskustaajama on kylienkin vahvuus ja tietenkin toisin päin. Emeritusyrittäjä Kauko Kivelä muistaa kertoa, että n. 30 vuotta sitten Uuraisilla oli slogan ”pyöritä markkaa Uuraisilla”. Pyöritetään nyt €uroa Uuraisilla, kun siihen tarjoutuu mahdollisuuksia! Alkuvuodesta avautuvalle S-Marketille pääsee uutta katua ja kevyenliikenteen väylää pitkin. Ja kun Keskipiste aloittaa lounaspalvelun, niin se toiminta pyörii sillä edellytyksellä, että me käymme siellä säännönmukaisesti syömässä!
Uuraisten kunta ja Uuraisten Yrittäjät ry valmistelevat elinvoimalupauksen tälle valtuustokaudelle. Tällä lupauksella kunta sitoutuu yhdessä paikallisen yrittäjäyhdistyksen kanssa edistämään yrittäjäystävällistä ilmapiiriä sekä vahvistamaan elinvoimaisuutta. Yhdessä voimme huolehtia siitä, että kuntamme veto- ja pitovoima vahvistuvat.
Yhteistoimintaa tiivistetään myös alueen vesiosuuskuntien ja kunnan vesilaitoksen kesken, ja uudella teknisellä johtajalla Tiina Löytömäellä on myös tässä kehitystyössä keskeinen rooli.
Kiitän vuodesta 2023, ja toivon kaikille Uudistuvaa ja Hyväntuulista Vuotta 2024.


Juha Valkama,
kunnanjohtaja
Uurainen

Kuva: Tiistaina 19.12.2023 allekirjoitettiin Uuraisilla historiallinen kauppakirja, kun Uuraisten kunnan valokuituverkkoliiketoiminta siirtyi Uuraisten Valokuituverkot Oy:ltä Valokuitunen Oy:lle.
– Tämä on hieno päivä Uuraisten valokuituverkon pitkällä polulla, totesivat kunnanjohtaja Juha Valkama ja Uuraisten Valokuituverkot Oy:n hallituksen puheenjohtaja Harri Palonen.
Valokuituverkko kattaa lähes koko Uuraisten kunnan alueen, aktiivisia liittymiä on yli 300. Uuraisten valokuituasiakkaat siirtyvät Valokuitusen asiakkaiksi, ja nettipalvelut säilyvät toistaiseksi ennallaan. Myöhemmin Valokuitunen yhdistää ostamansa verkon Avoimeen Kuituun, mikä tarkoittaa sitä, että asiakkaiden nettipalvelutarjonta lisääntyy, kun avoimessa valokuituverkossa toimii useita palveluntarjoajia, joilta asiakas voi tilata valokuituunsa haluamansa netti- ja lisäpalvelut.
– Olemme iloisia, että voimme turvata Uuraisilla toimintavarman valokuituverkon jatkossakin ja laajentaa sitä kiinnostuksen mukaan, Valokuitusen toimitusjohtaja Heikki Kaunisto kertoo.
Kauppakirjan allekirjoittivat Uuraisten valokuituverkot Oy:n hallituksen puheenjohtaja Harri Palonen ja Valokuitunen Oy:n toimitusjohtaja Heikki Kaunisto, taustalla myhäilevät kunnanjohtaja Juha Valkama ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Liisa Stenman-Kässi.