Kouluille tukea opetusministeriöltä

KUVA: Kankaisten koululaiset toukosiunauksessa keväällä 2013. Heitä ohjasi kankaisten kylälle opettaja Päivi Minkkinen. Kuvassa oppilaat ovat lähtötunnelmissa kotoisen koulunsa rappusilla. (kuva: Taina Hoskari)

Toivakan kunta on saanut 11 200 euroa tukea valtiolta, opetus- ja kulttuuriministeriöltä, koulunkäyntiavustajan palkkaukseen Kankaisten koululle. Lisäksi myönnettiin 1600 euroa koulunkäyntiavustajan täydennyskoulutukseen.

Kankaisten kyläkoulun esikoululaisten ryhmässä ei ole ollut viime vuonna omaa koulunkäyntiavustajaa. Tulevana syksynä kuuden ekaluokkalaisen lisäksi eskareita on tulossa kaksitoista, joten oma koulunkäyntiavustaja on tärkeä.
– Kannustaahan tuleva opetussuunnitelmakin meitä lapsilähtöisyyteen ja sosiaalisten taitojen kehittämiseen, toteaa Kankaisten kyläkoulun apulaisjohtaja Taina Hoskari.
– Monet lapset tarvitsevat selvästi yhä enemmän aikuisen neuvoja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Kirjan ja kynätehtävien ääreen hiljentymisen lisäksi ryhmässä pitää olla aikuisia ohjaamassa monipuolista toimintaa ja opettamassa esimerkiksi riitatilanteiden selvittämistä.

Saadun koulutusrahan tarkoitus on, että opettaja-avustajapari voisi kehittää ammattitaitojaan ja toteuttaa sitten tukitoimia omalle ryhmilleen heti koulutien alkutaipaleella.
– Koulutukset voisivat esimerkiksi liittyä itsesäätelytaitoihin tai vaikkapa lukemisvalmiuksien arvioimiseen ja harjoittamiseen. Tämän OPM:n avustuksen ehtonahan on, että kunta rahoittaa palkkauksen kokonaissummasta puolet ja koulutuskuluista kunnalle kuuluu viidennes, Hoskari selventää.

Vipinää Kankaisten kyläkoululla riittää, sillä kouluun on tulossa elokuussa 50 oppilasta. – Toiveena onkin, että saisimme remontin avulla hankittua lisätilaa. Suunnitelmat ovat vielä kesken, mutta kesän kuluessa tila-asia toivottavasti etenee ja opettajat keksivät hyviä ideoita toimivien ryhmien rakentamiseksi, kertoo Taina Hoskari kesälomansa keskeltä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi myös Toivakan koulukeskukselle tukea. Valtiolta tulevalla 11 800 euron erityisavustuksella kehitetään ensi lukuvuodella esi- ja perusopetuksen toimintakulttuuria.
Toivakan koulujen alaluokilla oppilasmäärä on jatkuvassa kasvussa. Esimerkiksi koulukeskuksessa opiskelee ensi syksynä eskarit mukaan lukien 278 oppilasta.

Toivakan koulukeskusta laajennetaan noin 640 neliöllä. Tällä saadaan sen verran lisätilaa, että kouluun mahtuu sata oppilasta enemmän. Laajennustyömaa käynnistyy tällä viikolla, urakkasopimukset allekirjoitettiin eilen.