Kotipalvelusta ei vauhtia puutu

Kotipalvelu on dynaaminen ja mahtava työpaikka. Vauhtia ei puutu ja työaikana saa kokea kauniit kesäaamut ja talven pakkaset. Jokainen työpäivä on erilainen ja sitä tekee sydämellään. Hartaasti toivoisi, että nuoret hakeutuisivat tälle alalle, kertoi kotihoidon lähihoitaja Anita Vääränen.
Uuraisten kotihoito on uudistunut niin tiloiltaan kuin toiminnaltaankin. Siellä on tehty paljon kehittämistyötä, homma hoituu, asiakkaat saavat hyvää palvelua ja henkilöstö on tyytyväistä työhönsä. Uuraisten kotihoito on antanut pienen piristyksen alan maineellekin.
– Uuraisten kotihoidon kanssa yhteistyötä tehneenä olen havainnut, miten oikealla työotteella ja sitoutumisella voidaan saada paljon hyvää aikaan, kommentoi gerontologi Riitta Räsänen Jyväskylästä.
Räsänen on tehnyt tiivistä yhteistyötä Uuraisten kotihoidon ja sen kotihoidon ja ennaltaehkäisevän toiminnan palveluesimiehen Mirkka Simosen kanssa.
– Kiinnitämme aivan erikoista huomiota kuntouttavaan toimintaan. Pidämme noin 2-4 viikkoa kestävän kuntouttavan arviointijakson uuden asiakkaan kohdalla ja laadimme arviointijaksolle yksilölliset tavoitteet yhdessä asiakkaan kanssa. Olemme entistäkin järjestelmällisempiä ja suunnittelemme asiakkaan kanssa yhteistyössä hoitoa ja kuntoutusta ehkä Kuukankodin kautta omaan kotiin. Erityishuomiota kiinnitämme myös muistiterveyden tukemiseen ja teknisten apuvälineidenkin käyttöön, sanoo Mirkka Simonen.

Kotihoidon uudet toimistotilat ovat Selmapuodin alakerrassa. Sisään menossa Mirkka Simonen, Niko Tuomela ja Annika Hirvonen.


Uuraisilla on päiväkeskuspäiville tarvetta yhä enemmän. Päivät tukevat myös omaishoitajien jaksamista. Paljon apua antavat vapaaehtoistyön ihmiset.
Kodinhoitohenkilökunnalla on terve itsetunto ja oman työn arvostus korkealla. Sairaalamaailma ei aina tunne kodinhoitotyötä ja sitä, että hoitotyö on myös kotihoidon hoitajille tuttua, Uuraisilla hyvinkin tuttua ja potilas voi saada jopa parempaa kuntoutusta kotihoidossa. Uuraisilla kotihoidon hoitajien osaaminen on tosi monipuolista. Mirkka Simonen on myös muistihoitaja, Viivi Rautianen fysioterapeutti, Niina Liedevaara palveluohjaaja, Niko Tuomela sairaanhoitaja. Yhteistyötä tehdään moniammatillisessa tiimissä ja myös perusterveydenhuoltoa tai erikoissairaanhoitoa konsultoidaan tarvittaessa.

Rivikuukan saunan laajennus- ja korjaussuunnitelma hahmottuu ruutupaperille. Viivi Rautiaisen työtä tarkkailee palveluesimies Mirkka Simonen.


Nykyisin työntekijä osallistuu vahvasti työvuorosuunnitteluun, joka elää kaiken aikaa. Myös uudet joulusta saakka käytössä olleet tilat Selma-puodin alakerrassa ovat lisänneet positiivista suhtautumista työhön. Se, mitä kotihoidon hoitaja tekee asiakkaan luona, riippuu täysin autettavasta. Tarvittaessa voidaan auttaa pukeutumisessa, huolehtia lääkkeistä ja vaikka aamupuuron keitosta. Varsinaista siivoustyötä kotihoidon hoitajat eivät tee. Kaikessa pyritään siihen, että asiakas voi asua kotona mahdollisimman pitkään. Aikaa kuluu asiakkaasta riippuen viidestä minuutista tuntiin yhdellä käyntikerralla. Toiminnassa pyritään myös laitoshoidon vähenemiseen.
– En tekisi tätä työtä, ellen pitäisi. Työn vaihtelevuus ja itsenäisyys ovat vahvoja valtteja ja omia erilaisia vahvuuksia voi käyttää hyväksi. Usein rekrytoidessa uutta väkeä kysytään mitä erilaisia taitoja heillä on. Kaikesta voi olla hyötyä, kertoi sairaanhoitaja Niko Tuomela.
– Asiakkaat ovat ihania ja pitkä asiakassuhde on lähes ystävyyssuhde. Kun parikin kertaa päivässä käy asiakkaan luona, tutustutaan puolin ja toisin ja opitaan toimimaan yhä paremmin, kertoi tiimivastaava Annika Hirvonen.

Tellervo Lehtoranta

Avainsanat: