Heiskan vesiosuuskunnalle avustusta

Keski-Suomen ympäristökeskus on myöntänyt avustuksen Länsi-Suomen tavoite 2-ohjelmaan sisältyvälle Heiskan haja-asutusalueen vesihuoltohankkeelle. Heiskan vesiosuuskunta Toivakassa rakennuttaa vedenottamon sekä haja-asutusalueen vesijohdon ja viemärin. Talousvesi saadaan verkostoon osuuskunnan omalta vedenottamolta ja jätevedet johdetaan Toivakan kunnan puhdistamolle. Rakennettava verkosto kattaa noin 60 kiinteistön vesihuollon alueella. Hankkeen rakentamisen kokonaiskustannukset ovat yhteensä 700.000 euroa, josta EU-avustus kattaa 50 prosenttia.