Etäkoulu opettaa uusia käytäntöjä ja ajattelutapoja kouluille ja kodeille

Hirvasen koulu on iso ja hiljainen. Kirjoilla on yhdeksän lähioppilasta ja kolme eskaria, mutta harvoin paikalla on edes niin monta, vaan aina kun on mahdollista, myös kriittisten ammattien harjoittajat pitävät lapsensa kotona.

– Vanhemmat on tosi vakavasti ottaneet tämän tilanteen ja tekevät valtavasti töitä. Meillä on paljon isoja perheitä ja kun kotona opiskelee useita eri ikäisiä lapsia, haasteita riittää. Kaikki koulun Chromebookit ovat lainassa, mutta silti konekanta ei välttämättä riitä jatkuvaan vuorovaikutteiseen opiskeluun. Myös opettajat ovat tehneet ison työn ja keksineet monia uusia tapoja opettaa. Osa esimerkiksi nauhoittaa opetusta tai jakaa opetusaikaa pienryhmille, Hirvasen koulun rehtori Pekka Uljas kertoo.

Uuraisten kouluista Kyynämöinen ja Höytiä ovat täysin kiinni ja lähiopetusta tarvitsevat lapset on kerätty Hirvasen lisäksi koulukeskukselle.

”Se miten aikanaan siirrytään takaisin normaalitilanteeseen on kriittinen hetki.”

– Tämä on iso käytännön muutos, mutta myös erittäin avartava kokemus ja muuttaa varmasti pysyvästi ajattelutapaa suhteessa sähköisiin työkaluihin ja omiin opetustapoihin myös opettajilla. Sekin on hyvä puoli, että tämän kokemuksen kautta on tutustunut paljon paremmin lasten vanhempiin. Oppilaille taas tämä aika opettaa vastuunkantoa omasta opiskelusta, Uljas jatkaa. Vallitsevasta tilanteesta hän ei ole huolissaan, mutta se miten aikanaan siirrytään takaisin normaalitilanteeseen on kriittinen hetki.

– Ehdottomasti olisi opetuksen kannalta tärkeää, että koulua pystyttäisiin käymään koulussa vielä tänä keväänä, eikä liu’uttaisi etäkoulusta kesälomalle. Erityisen tärkeää tämä on oppilaille, joille opiskelu on haasteellista. Jos kaksi viikkoa pystyttäisiin pitämään koulua, niin silloin pidettäisiin kyllä totaalista tukiopetusta ja unohdettaisiin kevätjuhlat ja -retket, Pekka Uljas sanoo, mutta pelkää, että koulut pysyvät kiinni koko kevään.

– Toivakassa on opiskeltu nyt kohta kolme viikkoa etäopetuksessa ja haastavinta toki on ollut ponnistaa etäkoulunpito rullaamaan. Ammattitaitoiset opettajat toivakkalaisella yhteistyöllä ovat saaneet monenmoista kokeilua ja käytännettä pyörimään ja etäopetuksessa käytetään mm. Googlen oppimisalustoja päivittäin. Oppimista tapahtuu kaikkialla ja monenlaisen tekemisen äärellä. Wilma on kodin ja koulun välinen tiedotuskanava edelleen tässäkin tilanteessa. Haasteena on ollut, että kaikki huoltajat eivät Wilmaa ole käyttäneet ja kaikki oppilaat, joilla tunnukset ovat, eivät ole siltikään Wilmaa käyttäneet. Tätäkin pulmaa on ratkottu koko ajan ja tavoitettavuus alkaa olla jo hyvällä mallilla. Opettajien työpuhelimia lisättiin ja ohjaajienkin antamaa etätukea on alettu lisätä, oppilaita tuetaan siis kaikin mahdollisin keinoin, kertoo Toivakan koulukeskuksen rehtori Sirpa Orell-Pohjola.

Toivakassa 1-3-luokkalaisten etäopetuksen muuttunut ohjeistus ei muuttanut lähiopetusmääriä ollenkaan. – Kuten opetus- ja pääministeri ovat painokkaasti ilmaisseet, edelleen on tärkeä pysyä kotosalla, poissa lähikontakteista ja näin vastuulliset ja fiksut toivakkaisvanhemmat ovat lastensa kanssa myös toimineet. Lähiopetuksessa, tai kuten nimitämme ”päivystysluokalla” ovat vain lapset, joiden on syystä ja toisesta ihan välttämätöntä lähiopetuksessa olla, Orell-Pohjola jatkaa.

”Tärkeintä näissä olosuhteissa on nyt pitää itsestä ja läheisistä hyvä huoli,
pysytellä terveenä ja luottaa tulevaisuuteen.”

Myös hän näkee vallitsevassa tilanteessa myös hyviä asioita. Sähköiset oppimateriaalit paranevat, digilaitteiden ja -sovellusten käyttö arkipäiväistyy ja yhteistyö lisääntyy

 – Oppimista ja kehittymistä tapahtuu kaiken aikaa joka rintamalla. Tärkeintä näissä olosuhteissa on nyt pitää itsestä ja läheisistä hyvä huoli, pysytellä terveenä ja luottaa tulevaisuuteen, hän päättää.

Hanna Lahtinen