Asbesti ajoi kutojat kirjastoon

Kansalaisopiston väistötilat puhuttavat Toivakassa. Moni on yllättynyt nähdessään kirjaston salin täynnä kangaspuita ja ihmettelee muuton vauhtia.
Opistorakennuksena on toiminut vanha terveystalo aivan kylän keskustassa. Nopean reagoinnin taustalla ovat siellä havaitut terveysriskit.
– Koska kyse on kunnan omasta rakennuksesta, on nykyisin yleisesti käytäntönä, että väistötiloihin siirrytään ilman hallinnollisia käyttökieltoon asettamispäätöksiä, kertoo tekninen johtaja Jari Lämsä.
Terveydellinen riski on tässä tapauksessa usean tekijän summa ja sisäilmatyöryhmässä päädyttiin siihen, että opistorakennuksen toiminta siirtyy väistötiloihin. Sisäilmatyöryhmätyöskentely on vakiinnuttanut asemansa moniammatillisena yhteistyöelimenä sisäilmasta johtuvien oire-epäilyjen tai olosuhdehaittojen käsittelyssä. Toivakassakin tämä työryhmä on toiminut jo pidemmän aikaa.
– Sisäilmatyöryhmän kokousta edelsi toiminta-ohjeidemme mukaisesti tehty kohdekäynti rakennukseen. Käynnillä kiinnitettiin huomiota mahdollisiin oireiden aiheuttajiin, mutta samassa yhteydessä huomio kiinnittyi myös asbestiepäilyihin kutomon kuluneessa lattiassa, Lämsä kertoo.
Opistorakennukseen on tehty rakennetutkimus vuonna 2015, mutta tästä selvityksestä ei käynyt ilmi mahdolliset rakennuksen haitta-aineet, joten rakennukseen päädyttiin teettämään haitta-ainekartoitus. Sen laati Pohjolan kiinteistökartoitus Oy ja raportti saatiin 6.9.2022, juuri seutuopiston lukukauden käynnistymisen kynnyksellä.
– Kohdekäynnin epäilyt osuivat valitettavasti oikeaan ja tutkimus paljasti asbestiriskin lattian laatoissa ja niiden kiinnitysliimassa. Terveysriskiä kasvatti se tieto, että lattia on ollut jo pitkän aikaa huonossa kunnossa ja laattoja oli jo irronnut. Oire-epäilyt, vanhat tiedossa olleet tämän rakennuksen ikään ja kuntoon liittyvät riskit sekä nyt tiedossa olevat asbestiriskit vaikuttivat päätökseen väistöön siirtymiseksi. Tätä tuki myös työterveyslääkärin mielipide asiaan. Koska tilaongelma tuli ilmi juuri erittäin hankalaan aikaan, johtoryhmä teki selvityksen sopivan tilan löytämiseksi. Ensisijaisesti etsimme kutomolle tilaa koululta. Tämä osoittautui mahdottomaksi järjestää. Kirjaston sali osoittautui kunnan tiloista ainoaksi soveltuvaksi siten, että tila voitaisiin saada nopeasti käyttöön pienin kustannuksin. Yksityisiä tiloja tarkasteltiin muutamia, mutta varsinaisia vuokraneuvotteluita ei tässä vaiheessa käyty. Vuokrattavaan tilaan olisi liittynyt myös aikataulullinen haaste. Päätökset vuokrasopimuksesta ja mahdollinen rakennuslupakäsittely tilapäiselle rakennusluvalle esimerkiksi, Lämsä kertoo.
Siirrettäviä kangaspuita oli yhteensä 10 kappaletta. Vaikka opistorakennuksessa ei tiettävästi ollutkaan mikrobivaurioita, päädyttiin kangaspuiden muutossa noudattamaan kaiken varalta erityistä muutto-ohjetta. Puut käsiteltiin desinfioivalla pesunesteellä ennen niiden tuomista kirjastolle. Mahdollisten asbestikuitujen siirtymisriskiä pienennettiin sillä, että muuttokuormassa olleet kangaspuiden tukkikankaat käsiteltiin paineilmapuhaltamalla ulkona ennen näiden tuomista kirjastolle. Kangaspuille tehdään vielä toinen siivouskäsittely kirjaston salissa ennen näiden käyttöönottoa. Väistötilassa huomioidaan arvokkaiden Pellervo Lukumiehen maalausten suojaaminen puuvillakankain.
– Tarkkailemme toiminnan alkaessa tilannetta mm. pölyn osalta ja tehostamme siivousta tässä tilassa tarvittaessa. Kirjaston salin lattia on ensin suojattu ja tämän päälle on toteutettu kelluvana rakenteena tilapäinen matolla verhoiltu levylattia, Jari Lämsä kertoo.
Kirjaston salin kalusteista osa on edelleen salissa ja osa on viety puukoululle varastoon.
– Kangasta sisältävät uudemmat tuolit pyritään säilyttämään kirjastorakennuksessa väistön ajan. Puukoulussa on tehty viimeksi keväällä 2021 kuntotutkimuksia, jossa selvitettiin myös mahdollisten kosteusvauriomikrobien esiintymistä rakennuksessa. Näiden tutkimusten mukaan puukoulun mikrobi-ilmasto ei ole kovinkaan poikkeava. Mikrobipitoisuudet ovat tuolloin olleet tutkimusten perusteella alhaiset niin pintasivelynäytteissä kuin materiaalinäytteissäkin. Tunnistamme kuitenkin tähän rakennukseen liittyvät epäilyt, joten emme vie valtuuston kankaisia tuoleja sinne kaiken varalta, Jari Lämsä kertoo.
Kirjastoa käytetään kutomon väistötilana korkeitaan ensi kevääseen. Samalla selvitetään kutomolle pysyvämpää ratkaisua.
– Eri tilavaihtoehdoista tuodaan ehdotus kunnan päätöksentekoon ja tässä yhteydessä on samalla hyvä käydä laajempikin keskustelu päätöksenteossa siitä, että kuinka paljon kutomon tukemiseen tai säilyttämiseen ollaan halukkaita panostamaan kunnassa, hän lisää.