Arto Lepistö vetäytyy Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtajahausta

Jyväskylän kaupungin apulaiskaupunginjohtaja, entinen Jyväskylän maalaiskunnan kunnanjohtaja Arto Lepistö on tänään ilmoittanut Keski-Suomen sairaanhoitopiirille vetäytyvänsä sairaanhoitopiirin johtajavalinnasta.
Syyksi vetäytymiseen Lepistö mainitsee hänen osaltaan julkisuudessa käydyn negatiivissävytteisen keskustelun. Lepistö katsoo, että ennen johtajavalinnan haastatteluja julkisuudessa käydyssä keskustelussa on perusteettomasti asetettu kyseenalaiseksi hänen ammattitaito ja osaaminen.
Apulaiskaupunginjohtaja Arto Lepistöllä on lähes 30 vuoden työkokemus julkiselta sektorilta ja kuntien keskusjärjestöistä. Hän on ollut esimiesasemassa suuren osan työurastaan ja vaativissa kunnallishallinnon johtotehtävissä lähes 20 vuotta. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelua on kertynyt yhteensä viisi vuotta, henkilöstöhallinnon erityistehtäviä kuusi vuotta ja kuntien keskusjärjestöjen palveluksessa hän on ehtinyt olla yhteensä neljä vuotta. Lepistöllä on myös neljän vuoden kokemus konsultin tehtävistä yksityisellä sektorilla.