Aikakin on lainattavissa Hykari-hankkeessa

Uuraisilla on jo kuukauden verran ollut käynnissä Lainaa aikaasi -kampanja. Tämä hieno Hykari-hanke ei ole tavoittanut kuntalaisia jonoksi asti ollenkaan, mutta aikaa on jäljellä vielä toukokuun loppuun. Hankkeessa on mahdollisuus antaa omaa aikaansa ikäihmiselle kertaluonteisestikin. Hankepäällikkönä toimii Ida Rasi. Mukana kampanjassa ovat Uuraisten lisäksi Karstula, Kyyjärvi, Viitasaari ja Konnevesi.
Kampanjaan osallistuminen tapahtuu Uuraisten kirjastossa. Siellä täytetään ajanlainauskortti, joka palautetaan kirjastovirkailijalle tai korteille varattuun laatikkoon. Apuaan antava voi itse määritellä miten hän auttaa ja paljonko hänellä on aikaa. Vapaaehtoistoiminnasta vastaava ottaa yhteyttä kortin täyttäneeseen henkilöön, kun sopiva autettava on löytynyt.
– Kirjaston erityispisteeltä voi seurata avunlainausmääriä, sillä siellä istutetaan perunanmukula aina peltoon, kun kortti on täytetty ja palautettu, selvittää Ida Rasi.
Uuraisilla hankkeesta huolehtii Tikkakoskella asuva Jenna Pilvinen. Hän työskentelee päivätoiminnassa ja vastaa kunnan Hykari-hankkeesta.
– Hankkeen perimmäinen tarkoitus on kouluttaa hyvinvointikavereita ikäihmisille. Osa hankkeesta toimii Kylvä hyvää -kampanjan alla. Kirjasto tarttui aiheeseen ja nyt Uuraisten kirjastossa on varattu oma tila ja pöytä hankkeen käyttöön, kertoo Jenna.
Jenna tietää, että monille on vaikeaa sitoutua pitkään auttamissuhteeseen. Nyt päätettiin kokeilla lyhyttä, jopa kertaluonteista avunantoa, josta kuitenkin hyötyisi sekä auttaja että autettava. Avuksi voidaan tarjota vaikka ihan pelkkää keskusteluapua, pihatöitä, asiointikäyntiä, pientä siivousta, ja vaikka lehdenlukua.
Lainaa aikaasi -asiakkaina voivat olla sekä vanhustentalon asukkaat että omillaan asuvat ikäihmiset.
Jenna hakee kortit kerran viikossa kirjaston laatikosta ja osallistuu valitsemaan henkilön, kenelle korteissa luvattu apu annetaan. Hankkeen puitteissa on myös vapaaehtoistyön verkkokoulutusta. – Toivottavasti hanke tuottaa hyvää mieltä ja iloa sen vaikutuspiiriin pääseville, toivoo Jenna.

Tellervo Lehtoranta